Les Borges arranja el carrer Santa Vedruna, a l’entorn de l’església

Les Borges ja ha iniciat les obres d’arranjament del carrer Santa Vedruna, vial que forma part del Centre Històric de la població, ubicat just al costat de l’església, i amb les quals finalitzarà per ara la reforma que, en aquest entorn eminentment turístic de la capital garriguenca, es va iniciar amb la urbanització de la plaça Abadia i ha continuat amb els carrers Abadia i Carnisseria.

El termini previst d’execució de l’obra és de dos mesos i ha estat adjudicada a una empresa constructora local pel preu de 58.259,92 euros, IVA inclòs, en haver estat l’oferta que va obtenir la millor puntuació de les que es van presentar per a la realització de la millora.

L’actuació està inclosa dins del Pla de Barris i permet seguir recuperant i millorant el conjunt del nucli antic borgenc, i alguns dels seus punts més visitats de la població. El carrer Santa Vedruna connecta el carrer Marqués d’Olivart amb el carrer Nou, amb una amplada mitja de 8,8 metres i una longitud de 49,60 metres.

Els arranjaments que s’hi estan duent a terme consisteixen en la substitució dels paviments existents i l’anivellament  de la calçada i les voreres amb materials similars als utilitzats a la plaça Abadia, al carrer Abadia i al carrer Carnisseria, amb la finalitat d’integrar tot l’àmbit al voltant de l’Església de l’Assumpció de Maria i l’alineament de la façana d’aquesta. També es durà a terme la substitució de la claveguera.

L’àmbit d’actuació ocupa una superfície de 437,63 m2, en el que es preveu la realització de la calçada de 6,20 metres d’amplada i les voreres d’amplada variable segons el tram de carrer.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>