54 propostes vàlides en els primers pressupostos participatius de les Borges

Del total de les 116 propostes recollides per l’Ajuntament de les Borges, en els seus primers pressupostos participatius, 54 han estat vàlides i 62 no s’ajustaven als criteris d’elegibilitat exposats en les bases del procés participatiu, ja sigui perquè sobrepassaven la proposta econòmica d’un màxim de 50.000 euros, per aquesta primera ocasió en què s’ha obert l’elaboració del pressupost per a l’any 2019 a la ciutadania, o bé perquè proposaven alguna actuació que no és competència municipal.

 Entre les 54 propostes vàlides n’han quedat finalment 34, ja que n’hi havia 20 de repetides de vàlides, i de les 62 no vàlides, n’hi ha hagut que no complien les bases, formen part de les tasques de manteniment habitual o corresponen a projectes que el consistori ja preveu executar en breu. Amb tot, algunes de les propostes tot i no ser vàlides per tractar-se d’actuacions englobades dins les tasques de manteniment generals, es tindran en compte per tal d’executar-se pròximament. Els resultats globals podran consultar-se un cop acabada la fase de deliberació de propostes al portal web de l’Ajuntament, a l’apartat de “Procés Participatiu”.

Així, es completa la primera fase del procediment i ara el procés continua amb la selecció, a partir de l’aplicació de diversos criteris d’elegibilitat, de les 15 millors propostes. En concret, s’han recollit 70 propostes en paper i 46 a través dels formularis disponibles a l’Ajuntament, la Biblioteca i la web del consistori. A falta de comprovar cada cas, hi haurien participat majors de 16 anys, empadronats a les Borges, almenys des de fa més de 2 mesos.

La Comissió de Coordinació i el personal tècnic municipal ha realitzat la valoració tècnica i econòmica de les propostes recollides durant la fase de presentació, seguint els criteris d’elegibilitat, en els dies compresos entre el 4 i el 27 de juliol. Aquesta validació ha consistit en analitzar la viabilitat legal i tècnica de cada proposta, calcular el pressupost aproximat d’execució de cada proposta, argumentar els motius de no viabilitat de les considerables no vàlides, i determinar la validació final de cada proposta.

La setmana del 17 al 23 de setembre es procedirà a la realització de sessions informatives a la població on es donaran detalls de les 15 propostes finalistes per tal que la ciutadania pugui valorar-les previ l’inici de la fase de votació, la qual estarà compresa entre els dies 24 de setembre i 14 d’octubre. Les votacions es podran fer presencialment a les oficines de l’Ajuntament i a la Biblioteca Marquès d’Olivart, i electrònicament a través de la pàgina web municipal.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>