1r concurs de dibuix infantil intergeneracional

Aquesta iniciativa cultural, té com a propòsit transmetre valors de vida a les generacions que pugen i porta per títol “el meu padrí, la meva padrina…”. Després de l’entrega de diplomes s’ha procedit a la gravació, per part de l’equip de Les Borges TV, d’un missatge dels padrins i padrines als nets i netes.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>