Darrers dies per presentar propostes per la reposició de la calefacció al Pavelló de l’Oli

L’Ajuntament de les Borges Blanques manté oberta la licitació d’adjudicació de les obres fins al pròxim dimecres, 30 de maig. Els treballs consistiran en la instal·lació de calefacció amb tubs radiants a la infraestructura del Pavelló de l’Oli, l’equipament polivalent de la capital garriguenca.

L’expedient de contractació fa referència al subministrament i instal·lació d’un nou sistema de calefacció que facilita l’arribada de la temperatura adient en un menor temps.

Tot empresari interessat pot presentar la seva proposta a l’Ajuntament, consultant el perfil de contractant al web www.lesborgesblanques.cat/ajuntament, on hi trobarà el plec de condicions referents a la licitació.

Així, el pressupost de base del contracte establert és de 77.309,47 euros (IVA inclòs). Dins d’aquesta quantitat pressupostada, s’hi inclouran els tributs, les taxes, les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes i els cànons que s’hi puguin aplicar.

El contracte que licita l’Ajuntament tindrà una durada de tres mesos, en els que hi consta tant la instal·lació dels subministrament com la seva posada a punt. Pel que fa a les penalitats per demora, l’adjudicatari queda obligat al compliment del termini d’execució, llevat que sigui el propi consistori que estableixi una data posterior. Així, per cada jornada de demora en el període establert, es restarà 0,60 euros per cada 1.000 euros contractats.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>