Les Borges convoca ajudes de fins a 5.000 euros per a la millora o implantació de nous comerços

L’Ajuntament de les Borges Blanques ha convocat dues noves línies de subvencions per a incentivar la implementació de nous comerços al municipi. D’una banda, la primera està dirigida a les persones físiques i jurídiques que vulguin establir nous comerços o desitgin millorar-ne els existents; i l’altra es basa en la concessió d’ajudes de 300 euros a propietaris de locals que vulguin llogar-los amb finalitats comercials.

Així, el consistori compta des d’avui amb una nova línia de subvencions de fins a 5.000 euros per persona per a la implantació de nous establiments comercials i/o per a la renovació i modernització d’aquells comerços que ja existeixin en el municipi. La dotació econòmica de la convocatòria és de 27.000 euros.

 Tindran la condició de beneficiaris les persones físiques i jurídiques que realitzin inversions per a l’obertura de nous establiments així com també per aquells que en plantegin l’ampliació, reforma o renovació d’equipaments i instal·lacions durant el 2018. Per a optar a les ajudes, els locals han de ser de planta baixa i només s’acceptarà una sol·licitud per beneficiari.

La quantia de les ajudes vindrà determinada en funció de la inversió. Per a pressupostos de fins a 5.000 euros s’estableix una ajuda del 30%. Per a pressupostos de 5.000 fins a 10.000 euros s’estableix una ajuda del 40%,  per a pressupostos a partir de 10.000 euros s’ha assignat un crèdit del 50% fins a un màxim de 5.000 euros.

Ajudes per a incentivar el lloguer de locals comercials

Igualment, els propietaris de locals en planta baixa dins del nucli urbà de les Borges Blanques també poden optar a una subvenció de 300 euros si decideixen llogar el seu espai per a usos comercials. La dotació econòmica d’aquesta convocatòria és de 3.000 euros.

Les sol·licituds per ambdues convocatòries (publicades al BOP de Lleida aquest dimecres) podran presentar-se a partir d’aquest dijous 19 de juliol fins al dia 30 de novembre. Les ajudes es concediran per ordre de presentació de les sol·licituds i fins a esgotar el crèdit.

 

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>