Segueixen les obres de soteig dels voltants de l’Escola Agrària i els camins de reg de les Borges

L’Ajuntament de les Borges segueix amb les obres per arranjar els camins de reg que van des de la Serreta fins al polígon industrial, i els de l’entorn de l’Escola Agrària, incloent el camí urbà de la Font Vella. A tal efecte, els treballs de reparació es preveuen enllestits abans de les collites de fruita dolça.

El consistori borgenc ha considerat necessària una operació de soteig dels clots en l’extensa xarxa de camins que envolten el terme municipal i que són utilitzats freqüentment per vehicles pesants d’empreses situades fora del nucli urbà i en el polígon industrial “les Verdunes”. Degut a l’acumulació d’aigua en els mesos d’hivern i a l’ús dels camins, el ferm es malmet i obliga a realitzar-hi els treballs d’arranjament de forma anual.

Prèvia avaluació sobre el terreny pels serveis tècnics de l’Ajuntament, s’ha adjudicat a un constructor lleidatà el contracte menor de les obres d’arranjament dels voltants de l’Escola Agrària i del camí de la Font Vella, per un import de 5.203 euros, IVA inclòs.

Igualment, el contracte de manteniment i reparació dels camins de reg s’ha adjudicat a un constructor local per un import 20.424,80 euros, IVA inclòs.

Segons ha explicat el regidor d’Agricultura i Vies Públiques, Daniel Not, “els treballs de l’entorn de l’Escola Agrària consten de la reparació del ferm dels camins mitjançant el farciment dels sots amb la mescla d’aglomerat asfàltic emprada habitualment i, d’altra banda, les obres d’arranjament dels camins de reg es realitzen amb àrid reciclat provinent de la subvenció anual proporcionada per la Generalitat”.

La finalització le les operacions es calcula prèvia a la temporada de collita dels fruiters i les plantacions de regadiu per tal de millorar l’accés als terrenys de fruita dolça a través de les vies esmentades.

 

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>