Sessió plenària ordinària de l’Ajuntament de les Borges del 28 de juliol del 2021

El passat dimecres, 28 de juliol, a les 19 hores, l’Ajuntament de les Borges va celebrar la sessió plenària ordinària del mes de juliol, que com ja és habitual, a causa de la covid-19, es va realitzar de manera telemàtica (alguns edils estaven a la sala de plens i alguns altres hi van participar per internet).

Abans de començar la sessió, es va votar el caràcter d’urgència de quatre de les mocions presentades al ple (els punts 14,15,16 i 17).

Una vegada finalitzat el Ple, l’alcalde de les Borges, Enric Mir, ha manifestat la seva voluntat de renunciar al càrrec d’alcalde i a la seva acta de regidor del consistori, com ja van informar des de Ràdio les Borges. Una renúncia que es farà efectiva en un ple extraordinari que està pendent de ser convocat per aquest dissabte, 31 de juliol.

L’ordre del dia del ple i el resultat de les votacions és el següent:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (aprovada per unanimitat dels 13 regidors).
 2. Tancament i liquidació del pressupost (aprovat per 7 vots a favor de l’equip de govern i 6 en contra de Borges per la República).
 3. Aprovació inicial de l’expedient 10/2021 de modificació del pressupost municipal 2021 mitjançant crèdit extraordinari (aprovat per unanimitat dels 13 regidors).
 4. Denegar l’aprovació definitiva del PMU del carrer la Placeta, 79, de les Borges Blanques (aprovada per unanimitat dels 13 regidors).
 5. Alteracions de Béns. Proposta de declaració de parcel·la sobrera (aprovada per unanimitat dels 13 regidors).
 6. Aprovació inicial del ‘Projecte Pla de senyalització de les Borges Blanques. Rutes i senyalització interpretativa. Paisatges de Ponent. PO FEDER Catalunya 2014-2020’ (aprovada per unanimitat dels 13 regidors).
 7. Convenis reguladors de la delegació de facultats de gestió, encàrrec de gestió i recaptació de les sancions relacionades amb infraccions al règim de parada i estacionament de vehicles de motor i seguretat viària de l’Ajuntament de les Borges Blanques en favor de la Diputació de Lleida (aprovat per 7 vots a favor de l’equip de govern i 6 en contra de Borges per la República).
 8. Proposta d’acord per sol·licitar al Parlament de Catalunya la celebració de sessió plenària de la 14a legislatura a les Borges Blanques (aprovada per unanimitat dels 13 regidors).
 9. Proposta d’acord sobre l’aprovació inicial del protocol municipal d’actuació davant les violències sexuals i lgtbifòbiques en espais festius de l’Ajuntament de les Borges Blanques (aprovada per unanimitat dels 13 regidors).
 10. Proposta de designació de festes locals de l’Ajuntament a les Borges Blanques per a l’any 2022. S’escullen el 5 i el 6 de setembre del 2022.
 11. Aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana de la parcel·la situada a l’Avinguda Carrasco i Formiguera, 45, de les Borges Blanques (aprovada per unanimitat dels 13 regidors).
 12. Moció de suport al Correllengua 2021 (aprovada per unanimitat dels 13 regidors).
 13. Moció del grup de Junts per les Borges Blanques en favor d’aplicar mesures urgents en la lluita contra l’atur juvenil (aprovada per unanimitat dels 13 regidors).
 14. Moció per a la celebració de la setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura 2021 (aprovada per unanimitat dels 13 regidors).
 15. Moció per a la creació d’un Reglament per a la detecció i mobilització d’habitatges desocupats a les Borges Blanques (aprovada per unanimitat dels 13 regidors).
 16. Moció per a l’adhesió de les Borges Blanques a l’Associació de Municipis i entitats per l’energia pública (AMEP) (rebutjada amb 7 vots en contra de l’equip de govern i 6 a favor de Borges per la República).
 17. Moció per a la creació d’una comunitat energètica local a les Borges Blanques i fomentar la participació dels veïns i veïnes del municipi en la transició energètica (rebutjada amb 7 vots en contra de l’equip de govern i 6 a favor de Borges per la República).
 18. Donar compte de l’informe de morositat corresponent al segon trimestre de 2021.
 19. Donar compte de l’informe del PMP corresponent al segon trimestre de 2021.
 20. Informe de les activitats dutes a terme.
 21. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia.
 22. Precs i preguntes.