La diagnosi de la cadena de valor de l’oli permet identificar i concretar fins a 43 oportunitats de negoci

Recentment s’han presentat els resultats de la “Diagnosi de la cadena de valor de l’oli i de les seves potencialitats de creació de negoci a la comarca de les Garrigues i el Segrià Sec”, gràcies a la qual s’han identificat i concretat fins a 43 oportunitats de negoci entorn de la cadena de valor de l’oli en un sentit ampli, introduint-hi diferents binomis de l’oli com ara oli-turisme, oli-gastronomia, oli-patrimoni, oli-sostenibilitat, oli-paisatge o oli-art, entre d’altres. 

Es tracta d’un estudi impulsat pel Consell Comarcal de les Garrigues, en col·laboració amb el Consell Comarcal del Segrià, i redactat per Raiels, iniciatives que arrelen, en el marc del projecte innovador i experimental “Potenciació de la cadena de valor de l’oli per generar innovació econòmica intersectorial a les Garrigues i al Segrià Sec”, que s’està implementant al territori durant aquest 2018. Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals.

Aquesta diagnosi permet tenir una visió transversal de tot el sector de l’oli d’oliva a les Garrigues i al Segrià Sec, ja que se centra en una anàlisi qualitativa entorn de tota la seva cadena de valor, abraçant els 4 nivells clau: la producció, la transformació, la distribució i comercialització, i el consum de l’oli. 

L’estudi ha estat possible gràcies a la participació de més de 100 agents tant de l’àmbit tècnic, com del sector de l’oli, del turisme i d’altres. S’han dut a terme fins a 86 entrevistes a agents clau del sector (en persona i telefòniques), s’ha realitzat la consulta de dades i estadístiques de referència, s’han cercat experiències i referents, i s’ha completat amb un detallat treball tècnic que ha permès identificar i concretar fins a 43 oportunitats de negoci entorn de la cadena de valor de l’oli. 

Les oportunitats de negoci identificades a l’estudi en relació amb el cultiu de l’olivera són, entre altres, la modernització de les explotacions mitjançant la reconversió de secà a regadiu de suport; l’augment de la superfície de cultiu d’olivera sota les directrius de la producció ecològica o altres models de gestió ambientalment sostenibles (producció integrada, biodinàmica, etc.); la diversificació de les varietats d’olivera cultivades; passant per la conservació dels oliverars vius, on hi ha un ric ecosistema associat, configurat a nivell natural per la seva biodiversitat (fauna i flora), a nivell cultural pel paisatge agrari i per un llarg i extens patrimoni cultural, i a nivell social pel conjunt de persones que treballen aquests cultius, mantenen el paisatge agrari i viuen als pobles.

Altres oportunitats identificades al treball de diagnosi en el nivell de la transformació de l’oli són, entre altres, la nova formació en el món de l’oli al territori, que començarà el pròxim curs a l’Institut Josep Vallverdú de les Borges Blanques, amb el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Indústries Alimentàries, en l’especialitat d’Oli d’Oliva; la creativitat en la identitat visual i packagingde l’oli, per fer-lo més atraient, incrementant el seu prestigi i el seu posicionament; l’aposta decidida per envasar l’oli d’oliva verge extra; la diferenciació a partir de productes alimentaris derivats de l’oli d’oliva verge extra; o la cosmètica natural basada en l’oli, un sector en creixement enfront de la indústria convencional. 

Pel que fa a les oportunitats de la comercialització de l’oli, destaca la venda directa des del territori; l’ecommerceo venda electrònica; convertir la Fira de l’Oli de qualitat verge extra en el gran referent del sector a nivell català (i internacional); creació d’oleoteques i botigues especialitzades en productes locals; comptar amb la restauració com a col·laborador en la comercialització de l’oli d’oliva verge extra; o l’exportació del producte, entre altres.

Pel que fa al nivell del consum de l’oli, les oportunitats que es concreten a l’estudi són, entre altres, elaborar el relat de territori entorn de l’oli d’oliva, comptant amb la participació de tots els agents públics i privats que hi tenen veu per tal que partir dels màxims consensos possibles, creant espais d’intercanvi d’opinions i coneixement; crear un projecte pedagògic entorn de l’oli d’oliva, apropant el món de l’oli als escolars des de tots els vessants possibles i des de tots els nivells de la cadena, reforçant l’autoestima i el vincle amb el territori per part dels infants i joves de la comarca, amb l’elaboració de materials i recursos pedagògics, visites a les almàsseres, tallers, etc.; convertir les agrobotigues de les cooperatives en punts d’informació turística; treballar per oferir una oferta oleoturística estructurada i organitzada; o enfortir el vincle entre l’oli i la gastronomia amb accions com sortides professionals de restauradors a les finques i als molins, tallers de cuina amb restauradors reconeguts, elaborar fitxes gastronòmiques personalitzades pels olis que elabora cada productor, per tenir clares les seves característiques i les possibles aplicacions en el món de la gastronomia, entre altres. 

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>