Les Borges convoca una plaça de monitor de lleure per al Centre Obert Casal Marino

L’Ajuntament de les Borges Blanques ha convocat un concurs per cobrir una plaça de monitor o monitora de lleure, per al Centre Obert Casal Marino de la capital de les Garrigues.

Així, segons consta en les bases de la convocatòria, la persona que guanyi el concurs se li atorgarà un contracte de treball temporal, per obra o servei determinat, per que queda de curs escolar 2017-2018.

La plaça està adscrita a la regidoria de Benestar Social, Família i Salut, i les tasques encomanades consisteixen en responsabilitzar-se de l’acollida i el berenar, on es treballen els hàbits d’higiene, l’alimentació i es promou el joc individual i grupal, dins un àmbit d’educació informal. També haurà de dur a terme reforç escolar, on es treballen les dificultats d’aprenentatge de cada usuari del centre; i, finalment, altres activitats com tallers i habilitats manuals, dinàmiques grupals i de participació, jocs d’interior i exterior, celebracions i sortides.

Les persones aspirants hauran de presentar la instància en el registre general de l’Ajuntament de les Borges Blanques, situat al Carrer del Carme, 21 de la capital garriguenca, fins el pròxim 20 de febrer, on faran constar que disposen del títol de monitor o monitora d’activitats de Lleure Infantil i Juvenil, poden acreditar un coneixement adequat de català i castellà, tant en l’expressió oral com en l’escrita, tenen complerts els 18 anys, estan en possessió de la titulació de Graduat en ESO o equivalent, que no pateixen cap malaltia física o psíquica que impedeixi complir les funcions corresponents, ni estan inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques, i disposen del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals d’antecedents penals.

Tots els interessats poden consultar la resta de condicions de les bases de la convocatòria a l’apartat d’ofertes de treball, dins la secció de l’Ajuntament informa de la pàgina web www.lesborgesblanques.cat.

 

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>