Reunió Informativa a Castelldans sobre les actuacions previstes aquest 2019 a la població

Aquest dilluns 25 de febrer ha tingut lloc a la Sala de la Llar del Productor de Castelldans una reunió informativa on l’alcalde, Conrad Llovera, ha explicat als veïns les inversions més importants que es preveu realitzar aquest 2019.

En primer lloc, ha esmentat que ja ha estat adjudicat a l’empresa Benito Arnó el projecte de pavimentació de varis carrers del sector est, per un pressupost total de 76.256, 55 euros, subvencionada en la seva totalitat per la Diputació de Lleida. Està prevista que s’iniciï la seva execució a meitats de març i tindrà una durada d’un mes.

Dins del pressupost del 2019, es preveu sol·licitar un préstec destinat al projecte de renovació del tram del col·lector d’aigües residuals, per un import de 76.943 euros. Els darrers 4 anys l’endeutament de l’Ajuntament de Castelldans s’ha reduït considerablement i això ha afavorit que per al 2019 s’hagi pogut prendre la decisió de recórrer al préstec per realitzar aquesta inversió.

També subvencionat parcialment per la Diputació està l’arranjament de varis trams de camins municipals utilitzant àrid reciclat al terme de Castelldans, el pressupost total del qual ascendeix a 28.036.50 euros. Són els camins de la Bassa Nova (de la Devesa), del Culot i del Veguer (camí vell de Puigverd).

L’obra més important prevista per aquest 2019 és l’estació de tractament d’aigua potable, amb un pressupost de 89.911.82 euros. L’ETAP tindrà una capacitat de producció de fins a 1.500 m3/dia mitjançant filtració pel procés de rentat en continu. Per tal de finançar-ho, Castelldans s’ha acollit a les ajudes que obre periòdicament l’ACA per a la millora de l’abastament dels municipis, juntament amb subvencions de la Diputació.

Llovera també ha explicat que s’ha efectuat una inspecció del clavegueram de varis carrers amb càmeres robotitzades, que han determinat que el carrer els Frares i el carrer Mallarà requereixen d’una actuació immediata de renovació total de la canonada. Per a la resta de carrers, es proposa la rehabilitació amb sistema de màniga per canonada de fibra de vidre preimpregnada amb resina de polièster i recobriment per poliuretà. Per a la seva execució es buscaran subvencions ja que ha resultat evident després de la inspecció la urgència en la renovació del clavegueram.