El Consell Comarcal de les Garrigues posa en marxa la Plataforma de Serveis de Proximitat

El Consell Comarcal de les Garrigues ha posat en marxa la Plataforma de Serveis de Proximitat a la Gent Gran de les Garrigues (EMPIC) amb l’objectiu de mancomunar serveis i activitats per al col·lectiu sènior i per a persones amb necessitats especials. La principal motivació del Consell Comarcal de les Garrigues és millorar la qualitat de vida de les persones grans de la comarca amb la prestació de serveis per facilitar-los l’autonomia i potenciar l’envelliment actiu, a la vegada que es genera ocupació qualificada en l’àmbit de l’atenció a les persones grans aproximant serveis i activitats al propi municipi minimitzant desplaçaments. 

La plataforma inclou activitats en xarxa dividides en 4 àrees: noves tecnologies, salut i benestar, activitats manuals i música, a tots els pobles de la comarca gràcies a la coordinació amb els centres cívics i els serveis ubicats en alguns municipis. També inclou serveis com podologia i pedicura, fisioteràpia o servei de bugaderia. “Volem que EMPIC també sigui un punt de referència comarcal per a persones grans i famílies per resoldre dificultats que es puguin presentar associades al procés d’envelliment”, ha matisat la coordinadora del projecte, Núria Poch. 

 

El projecte va començar el 2017 amb l’estudi i diagnosi de la situació i necessitats de la gent gran dels 24 municipis de la comarca. Aquesta recerca va permetre detectar la urgència en crear polítiques d’envelliment actiu i donar cobertura als serveis necessaris per a la gent gran per l’alt índex d’envelliment a la comarca. L’estudi també va promoure la necessitat de fomentar l’ocupació de persones de la comarca en l’àmbit sociosanitari. A partir d’aquest punt, es va fer un segon estudi per saber els espais municipals interessats a ubicar els serveis, la creació d’una pàgina web pròpia (www.empic.cat) i la formació específica de dinamització comunitària a la gent gran. 

Aquest any 2018, gràcies a una ajuda de la Diputació de Lleida i diferents convenis amb els ajuntaments de la comarca, s’ha implantat la plataforma i s’han iniciat les trobades amb la gent gran per treballar de manera conjunta les propostes de serveis i tallers. A partir d’aquí, es pretén coordinar aquests serveis i activitats tenint en compte els que ja s’estan fent en els municipis amb l’objectiu que els professionals tinguin facilitat per desplaçar-se on sigui necessari.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>