Formació sobre comunicació i llenguatge igualitari al Consell Comarcal de les Garrigues

El Consell Comarcal de les Garrigues, a través del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), ha organitzat aquest dijous, 13 de desembre, la jornada de formació Eines per a la igualtat, on l’agent d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, Maribel Bella, ha parlat sobre comunicació i llenguatge igualitari.

La formació, amb 31 persones inscrites, va adreçada a càrrecs electes i personal tècnic de l’Administració i té la finalitat de capacitar al personal i cos polític sobre els usos no sexistes del llenguatge, dins de la línia estratègica 2 del I Pla d’Igualtat de gènere del Consell Comarcal de les Garrigues 2017-2021.

Durant la jornada, s’han exposat cinc motius per comunicar per a la igualtat, com són:

  • Per complir amb la legislació vigent. Un dels principis generals recollits a la Llei orgànica 3/2007, és la implantació d’un llenguatge no sexista en l’àmbit administratiu.
  • Per visibilitzar les dones en el llenguatge. Comunicar des de la igualtat permet fer visibles les dones, que sovint queden ocultes darrere de l’ús del masculí com a genèric.
  • Per evitar transmetre estereotips sexistes. Comunicar des de la igualtat evita fer un ús sexista del llenguatge reflectint i perpetuant determinats estereotips.
  • Per transmetre valors d’igualtat i avançar en un nou imaginari, ja que el llenguatge estructura el nostre pensament.
  • Per comunicar de manera més efectiva. El fet de no fer un ús androcèntric del llenguatge permet un major grau de precisió en la comunicació.

A més, s’han plantejat cinc maneres de comunicar per a la igualtat:

  • Evitar asimetries: Un home i una dona s’han de poder designar amb termes equivalents; per això cal evitar l’ús de formes asimètriques.
  • Esmentar el femení: Quan fem referència a una persona determinada, cal adaptar el discurs al gènere que correspon.
  • Utilitzar formes genèriques: Per evitar d’ús del masculí genèric o de la doble forma, podem optar per utilitzar formes genèriques que es refereixen a homes i dones indistintament.
  • Incorporar la doble forma sencera o abreujada: Les formes dobles permeten fer visibles les dones i són especialment recomanables quan esmentem professions o càrrecs. Les formes abreujades les utilitzarem únicament en textos breus, com per exemple anuncis.
  • Difondre valors d’igualtat a través de les imatges: La comunicació no es limita a la llengua; a través de les imatges també podem transmetre valors sexistes que cal evitar.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>